E2y

Hur att vaccinera svimning getter

Du kanske undrar

Du kanske undrar, finns det något sådant som en svimning get? Egentligen finns det något sådant som en svimning get. Det är en ras av get där när uppskrämd eller chockad, musklerna hårdnar för ett antal sekunder, vilket gör att bocken faller på marken. Men det återhämtar sig och får tillbaka på fötter inom kort. Denna ras av get är något mindre i storlek än andra raser. En svimning get kallas andra namn, såsom nervös get, Stiff-Leg get och myotonika get, bland annat. Om du har en svimning get eller ett antal av dem i din trädgård, kommer att ha dem vaccinerade visa sig vara relativt lätt. Precis som alla andra djur, måste en svimning get och andra raser av get vaccineras mot smittsamma sjukdomar. Goat vaccinationer skiljer sig från andra djur "vaccinationer som varje måste vara specifika för att förebygga sjukdomar. Läs vidare för att lära mer om hur man vaccinera en svimning get.

Hur att vaccinera svimning getter. Konsultera en veterinär.
Hur att vaccinera svimning getter. Konsultera en veterinär.
  • Konsultera en veterinär. Om du har flera getter i din besättning och du kan inte bara råd att ha dem vaccineras av en veterinär, kan du göra jobbet själv. Först be en lokal veterinär för rätt get vaccinationer och dosering för varje. Lista dem så att du inte kommer att glömma.
  • Köp vaccinerna. När du har fått en lista av vacciner och vilka som ska administreras först, köpa vacciner och vissa sterila sprutor som ska användas vid administrering av vacciner. Precis som människor, måste getter ha separata sprutor för att undvika kontaminering bland dem.
  • Få de vacciner redo. Rätt dos måste göras för varje get. Innan ge dem skotten, prep sprutorna och fylla dem med vaccinerna så att du bara måste ge skottet till varje get omedelbart.
  • Skrämma getter en i taget. Häpnadsväckande getterna kommer att göra det lättare för dig att administrera skott eftersom de kommer att orörlig under några sekunder. Skrämma den första bocken.
  • Administrera skottet. När det faller till marken, nypa halsen och stick in nålen och tryck ner sprutan att göra vaccinet in i venerna. Gör det snabbt som geten kan komma till efter en stund. Upprepa processen tills alla getter har vaccinerats.
  • Kassera sprutor och nålar. När vaccinationen är över, samla alla sprutor och nålar som använts och kassera dem på rätt sätt. Du kan inte bara dumpa dem i papperskorgen. Dessa typer av avfall måste tas om hand på rätt plats, om du inte vet var, ta dem till den lokala veterinären och fråga honom om han kan göra sig av med dem.

Vid hantering dina getter

Vid hantering dina getter, måste du vara försiktig eftersom de har horn som kan vara smärtsamma när den används som ett självförsvar verktyg. Dina getter måste känna dig och någon annan i din familj så att de inte kommer att attackera dig när någon av er blir nära. Goat horn är mycket tjock och hård. De kan vara mycket smärtsamt när de kommer i kontakt med någon del av kroppen.