E2y

Hur att hitta din födelse förälder eller barn

En stor majoritet av adopterade barn och föräldrar födelse kommer, någon gång i sitt liv, aktivt söka efter sina biologiska föräldrar eller barn som ges för adoption. Det finns många olika skäl till varför de kan söka, men nästan alla tycker att det är en svår process, inte bara känslomässigt utan även i verkligheten för att söka efter en person med ofta väldigt lite att gå på. Om ditt liv har berörts av adoption, är här hur du hittar din födelse förälder eller barn:

  1. Förstå att resan inte kommer att bli lätt. Oavsett din anledning för att hitta dina biologiska föräldrar eller barn, förstår att detta kan vara en svår och emotionellt äventyr fyllt med många toppar och dalar. Var säker på att du är redo, och att du är beredd att ta itu med vad du kan hitta. Förstå att din födelse förälder eller barn inte får vara glad att höra från dig.
  2. Samla all information du har. Adoptivbarn kanske vill be sina adoptivföräldrar för all information de har om de biologiska föräldrarna. Både biologiska föräldrar och adoptivbarn kan också kontakta adoptionsbyrå eller någon annan tredje part hanterar antagandet, men med en stängd adoption som de kan begränsas från att släppa denna information, även om de har det. Skriv ner all information du har om sjukhuset, byrån, och föräldrarna födelse eller adoptivföräldrar. Åtminstone behöver du ett namn som du kan börja din sökning.
  3. Kontakta agenturen eller staten. De kan släppa icke-identifierande information som kan hjälpa dig i din sökning. Mängden information du får genom denna väg beror på vad spelades in i samband med födsel eller adoption. Det kan innefatta anamnes, längd, vikt, ögon-och hårfärg, etniskt ursprung, utbildning och yrkesmässiga prestationer, religion, och mer.
  4. Registrera i register adoption Réunion. Även känd som ömsesidigt samtycke register, för dessa register existerar för att tillhandahålla ett sätt för adoptivbarn att återknyta kontakten med biologiska föräldrar. Antagande grupper eller e-postlistor kan också ge stöd till denna process.
  5. Prova sjukhuset records avdelningen. Om du känner till sjukhuset där du föddes, kontakta sina journaler avdelning. De kan vara villiga att leta upp din födelse rekord, vilket kan hjälpa dig att hitta ett namn och annan information om dina biologiska föräldrar.
  6. Framställning ha plombering brutits posterna. Detta kräver en domstol process och en advokat, men det kan vara ett effektivt sätt att få denna information, särskilt om det är nödvändigt för medicinska historia ändamål.
  7. Forskning namnet med hjälp av olika källor. Om du har ett namn, slå upp det i stadens kataloger, äktenskap och skilsmässa, register sjukhus, födelse och död index eller söker dödsruna.
  8. Överväga att anställa någon. Det finns människor som är specialiserade på sådana sökningar, och vem kan vara mer skickliga på att jaga ner den information du behöver. Leta efter någon med erfarenhet som är specifik för adoption forskning. Även om detta kan vara en dyr väg, kan det visa sig ofta fruktbart.
Hur att hitta din födelse förälder eller barn. Förstå att resan inte kommer att bli lätt.
Hur att hitta din födelse förälder eller barn. Förstå att resan inte kommer att bli lätt.

Hitta dina biologiska föräldrar eller barn kan vara en lång och svår process, även om många tycker att det är väl värt det. Denna sökning kräver mycket fotarbete, och kan vara näst intill omöjligt om du inte kan hitta åtminstone en första och sista namn.