E2y

Hur man väljer en kvinna för äktenskap

Äktenskapet är ett band mellan man och kvinna

Äktenskapet är ett band mellan man och kvinna, mellan en familj och andra, och ibland mellan en kultur och andra. En familj byggs upp baserad på bindningen av äktenskapet. Familjen är den grundläggande enheten i samhället. Om familjen är sammanhängande, fredlig och progressiv, så samhället ska vara sammanhängande, fredlig och progressiv. Därför äktenskap är mycket viktig, inte bara för ett par men för ett samhälle. Så stabilitet, fred och lycka i äktenskap är mycket viktiga.

En man som har för avsikt att gifta sig bör först bedöma eller värdera sig själv. Han borde tänka på sitt utseende, kroppsbyggnad, kvalifikationer, intjäningspotential, familjebakgrund, hans ras och religion. Han bör gå att utvärdera en kvinna för äktenskap. För stabilitet äktenskap, bör man utvärdera följande punkter oavsett antingen älskar äktenskap eller arrangerade äktenskap.

  1. Titta och seder. Alla vill ha en vacker kvinna för äktenskap, men inte alla kan vara så lycklig. Återigen har en kvinna all rätt att välja en vacker brudgum. Så istället för att söka efter en vacker kvinna, bör man se till att en kvinna är snygg, charmig och väl lugn. Normalt är en charmig kvinna har gott uppförande och omvänt måste en kvinna med god sed vara charmiga. En charmig och väluppfostrad kvinna binder hennes familj med kärlek och tillgivenhet. Skönhet ligger i och inte utanför.
  2. Ålder, kvalifikationer och yrke. En kvinna kan eller inte kan vara professionell och bra betalt, men hon bör nyanseras. Ibland kan hon förtjäna att stödja familjen och i avsaknad av sin man, kan hon ha möjlighet att tjäna och behålla sin familj.
  3. Familjebakgrund, ras och religion. När du väljer en kvinna, är det mycket viktigt att utvärdera sin familjebakgrund, ras och religion. I Indien är kast en viktig faktor. Om en kvinnas familjemedlemmar ansvarsfull och ledande hedervärda liv, sedan ingenting dåligt kan förväntas från henne. Både familjer mannen och kvinnan bör känna varandra och godkänna av varandra. Detta är viktigt eftersom om missförstånd uppstår i ett par, så familjemedlemmar kan komma fram för att reda ut skillnaderna.
  4. Horoskop och blodgrupp. I Indien är matchningen av horoskop för män och kvinnor är mycket vanligt. Så det är klokt att gå för matchning av horoskop. Återigen bör det vara en praxis att matcha blodgrupper av män och kvinnor. Genom att göra detta kan någon allvarlig sjukdom vara känd (om sådan finns) och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas. Gynekologiska problem (om sådana finns) i en kvinna bör vara kända.
  5. Äktenskap i relationer. Äktenskap med nära och avlägsna släktingar bör undvikas. Generellt avkomman från sådana äktenskap står en större chans att fysiskt eller psykiskt funktionshinder.

Hur man väljer en kvinna för äktenskap. Ålder, kvalifikationer och yrke.
Hur man väljer en kvinna för äktenskap. Ålder, kvalifikationer och yrke.

Så när dessa faktorer beaktas när man väljer en kvinna för äktenskap, kan ett par njuta äktenskaplig lycka för evigt.