E2y

Hur man behandlar hund pankreatit

Utforska alla alternativ för din hund, från pankreatit kost till medicinering och andra

Canine Pankreatit kan vara ett allvarligt hälsoproblem för din hund. Det är inflammation i bukspottkörteln. Bukspottkörteln är ett V-format organ, som ligger på den högra sidan av buken, bakom magsäcken. Bukspottkörteln är ansvarig för att producera enzymer som är nödvändiga i matsmältningen samt för framställning av insulin. Inflammationen orsakas av skadade celler i bukspottkörteln läcker matsmältningsenzymer.

Detta tillstånd kan antingen vara akut, som vanligtvis är långlivade, eller kronisk, vilket så småningom fordringar livet av hunden, och har många orsaker, såsom:

Hur man behandlar hund pankreatit. Vätsketerapi för att förhindra uttorkning och elektrolyt obalans.
Hur man behandlar hund pankreatit. Vätsketerapi för att förhindra uttorkning och elektrolyt obalans.

 1. Fetma
 2. Fettrik kost
 3. Hyperlipidemi
 4. Långvarig användning av kortikosteroider
 5. Cushings sjukdom
 6. Läkemedelsbiverkningar
 7. Blodkoagulering sjukdom
 8. Trauma
 9. Leversjukdom

Eftersom fettrik kost eller enstaka stor servering av en fettrik mat som skinka kan orsaka pankreatit, veterinärer se fler fall av denna sjukdom under semestern när hundar tenderar att få fler matrester. Symptom på denna sjukdom är:

 1. Smärtsam buken
 2. Bukspänning
 3. Brist på aptit
 4. Depression
 5. Dehydrering
 6. Förändring i hållning
 7. Kräkningar
 8. Färgförändring i röda vävnaderna i munnen och ögon
 9. Diarré
 10. Gul, oljig avföring
 11. Feber

Akuta fall av hund pankreatit kommer också att visa:

 1. Hjärtarytmier
 2. Sepsis
 3. Andningssvårigheter
 4. Disseminerad intravaskulär koagulation
 5. Svår inflammation i organ nära bukspottkörteln

Utforska alla alternativ för din hund, från pankreatit kost till medicinering och andra. Smärtstillande Om hund visar tecken på smärta.
Utforska alla alternativ för din hund, från pankreatit kost till medicinering och andra. Smärtstillande Om hund visar tecken på smärta.

Om ditt husdjur uppvisar en kombination av de tidigare nämnda symtomen, ta honom till veterinären direkt. Veterinären kommer att kunna göra en diagnos efter:

 1. Fråga ägaren om eventuella symtom hunden har ställt nyligen
 2. Utföra en fysisk undersökning
 3. Göra laboratorietester
 4. Ta röntgenbilder
 5. Gör ett ultraljud
 6. Utföra en biopsi

Behandlingen börjar efter veterinären gör en diagnos. Denna behandling är tänkt att låta bukspottkörteln att ta en paus och vila. Det bör också kontrollera eventuella komplikationer som uppstår. Symptomen bör också behandlas så att hunden kommer att må bättre snabbt. Den behandling som i allmänhet ges omfattar:

 1. Hålls av något att äta eller dricka, däribland orala läkemedel, för upp till 3 dagar.
 2. Vätsketerapi för att förhindra uttorkning och elektrolyt obalans. Detta inkluderar IV vätskor såsom kaliumtillägg och transfusioner plasma som ger speciella proteiner. Dessa proteiner hämmar pankreasenzymer.
 3. Smärtstillande Om hund visar tecken på smärta. Meperidin kan butorfanol injektioner eller fentanylplåster användas. Dessa läkemedel kan också administreras som ett kontinuerligt dropp.
 4. Styra illamående.
 5. Att stoppa alla tidigare läkemedel.
 6. Behandla varje toxin, infektion eller annat tillstånd som kan orsaka pankreatit.
 7. Utföra operation (även om detta sker sällan).

Du kanske undrar, "Vad ska jag mata en hund med pankreatit?" Rätt kost kan hjälpa din hund att läka. Återinförande av mat och vatten är långsam med små mängder av intetsägande, lättsmält, fettsnål mat, såsom Purina s Fit & Trim. Denna speciella diet endast ges några dagar eller för resten av ditt husdjur liv.

Nu när du vet hur man behandlar denna sjukdom, måste du hålla ett öga på ditt husdjur. Canine pankreatit kan leda till diabetes mellitus och andra hund hälsa komplikationer, det kan vara så mild som en 1-dagars dust med buksmärta eller det kan vara dödligt. Det kan också återkomma enkelt, vilket leder till mer smärta. Förebyggande åtgärder är det bästa sättet att undvika problem.