E2y

Hur försvara mot anklagelser hundstridighet

Hundkamp är en brutal sport som ställer hund mot hund mycket lik tuppfäktning. Två hundar placeras i arenan och får kämpa till döden, om det behövs. För hundälskare och människor mot djurplågeri, är denna praxis anses helgerån och någon ägnar sig åt denna sport som gäller djurplågeri bör hållas straffrättsligt ansvarig. I USA är hundstridighet olagligt och alla som fångas för att ha varit inblandade i det kan straffrättsligt dömts för djurplågeri. Ja, kan även en åskådare debiteras för detta brott som tillbehör till brottet. Tja, om du är av en slump falskeligen debiteras för detta brott, måste du hitta sätt att rensa ditt namn. Här är några strategier som du kan arbeta med för att få domstolen att avvisa ditt fall.

Hur försvara mot anklagelser hundstridighet. Vänta på rätt tillfälle.
Hur försvara mot anklagelser hundstridighet. Vänta på rätt tillfälle.

  • Eviden ce. Det bästa försvaret mot dessa avgifter är bevis. Samla bevis på att du var inte i närheten av området, än mindre en deltagare, under kampen. Om du har ett alibi, se till att stödja detta med de nödvändiga vittnen eller dokument. Till exempel, om du var någon annanstans vid den exakta tidpunkten för luftstrid och har vittnen som kan gå i god för dig, se till att få dessa vittnen för din hörsel. Om du inte kan ge vem som helst att gå i god för din vistelseort, är det näst bästa att ha kvitton som skulle bevisa att du var någon annanstans under kampen. Naturligtvis är detta förutsatt att du köpt något inom en tidsram som gör det fysiskt omöjligt för dig att ha varit på plats i luftstrid. Bortsett från dessa bevis, kanske du vill leta efter en video i kampen. De flesta entusiaster kommer att vilja spela dessa typer av matcher på video. Om du hittar något som fångar kampen, liksom publiken under kampen, skulle detta bevisa att du inte var i närheten medan striden pågick.
  • Vänta på rätt tillfälle. Avslöja ditt bevis, vittnen, eller alibi för tidigt att åtalet kan innebära en katastrof eftersom de kan motverka de bevis för att misskreditera den. Om du vill ha bevis för att fungera som det ska, se till att bara avslöja det när åklagaren in sitt bevis först. På så sätt kan du motverka det utan att ge åklagaren tid att bakläxa dina bevis. Om detta görs till perfektion, kan domstolarna kasta ut ditt fall just off the bat. Rådgör med din advokat om denna strategi, som han bör vara väl förtrogna med det redan.
  • Påpeka teknikaliteter. Sök och arresteringsorder är dokument som måste arkiveras och godkännas av en domare innan de agerar på dem. Därför kan du argumentera enkelt och vinner målet om du greps, om din hund har trädbestånd, eller om din plats genomsöktes utan fullmakt. Att misslyckas med att korrekt dokumentera sådana teckningsoptioner är en teknikalitet som kommer att få ditt fall ogillas, så se till att utmana detta om så är fallet med din juridiska situation.


Skulle du förlora målet, inte bandet. Du kan fortfarande lämna in ett överklagande på grund av att din övertygelse är grundlagsstridig, kom till stånd genom den bevisning som lagts fram av åklagaren som din advokat var inte kompetent att granska före förhandlingen, eller av någon annan anledning helt och hållet.